Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Небеська М. С., Проданець Н. М. ОХОРОНА ПРАВ ТА СВОБОД ДИТИНИ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Пайда Ю. Ю. ІНСТИТУТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ І РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вєтєва Н. В. РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАПОБІГАННІ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ (ДОСВІД США ТА КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

Гладковський Є. О. АНАЛІЗ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ АРЕШТУ ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Головін Д. В. ДО ПИТАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО ЗАПОБІГАННЯ МАСОВИМ ЗАВОРУШЕННЯМ, ЩО НЕСУТЬ ЗАГРОЗУ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

Корнієнко М. В. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БАТЬКІВ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО СКОЄНІ ДІТЬМИ

Мукоіда Р. В., Мукоіда О. В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ПРЕКУРСОРІВ

Прудка Л. М. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШАХРАЙСТВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Карагіоз Р. С., Вдовиченко О. М. РОЗРОБЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» У ПРАВОВОМУ НАПРЯМІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Мусаєва С. С. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОНЯТЬ «ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА» І «ПОРЯДОК»: НАУКОВІ ПОГЛЯДИ

Небеська М. С. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

Сірко В. С. КЛАСИФІКАЦІЯ ВОЛОНТЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Мирза С. С. ЗМІСТ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ БАГАТОКВАРТИРНИМ БУДИНКОМ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Пьохов В. М., Пьохова С. В., Шевчук В. В. ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Середницька І. А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЗОНОВОГО ШАРУ УКРАЇНИ І ВСЕСВІТУ

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Ковальова О. В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Горбаньов І. М., Кузнєцов В. В. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЙ У ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Горошко В. В. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Марченко О. А. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Пашаєв А. З., Андрусенко С. В. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА З МЕТОЮ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КРИМІНАЛЬНОГО РЕЙДЕРСТВА

Пилипенко О. М. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ В СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ ЛІСУ