Рецензування та порядок проходження статей у науковому журналі «Південноукраїнський правничий часопис»

 

Метою рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється одним рецензентом (подвійне «сліпе» рецензування).

Наукова стаття рецензується за такими критеріями:

  • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
  • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
  • чи має зміст статті певну новизну;
  • чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
  • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
  • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до вимог.

Термін рецензування – протягом тижня з моменту одержання статті.

Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.