Редакція наукового журналу «Південноукраїнський правничий часопис» запрошує до співробітництва докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (студентів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають або здобувають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

   Завантажити порядок подання матеріалів (pdf)

№ випуску

Останній термін подачі матеріалів

Дата розміщення на сайті

1

29 лютого 2024 року

30 квітня 2024 року

2

31 травня 2024 року

30 серпня 2024 року

3

30 серпня 2024 року

30 жовтня 2024 року

4

26 листопада 2024 року

30 січня 2025 року

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для публікації статті у науковому журналі «Південноукраїнський правничий часопис» № 3/2024 необхідно до 30 серпня (включно) надіслати електронною поштою до редакції журналу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. наступні матеріали:

 1) заповнити електронну довідку про автора;

2) статтю;

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску:

3) обов'язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Вартість публікації становить 1200 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 жовтня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 листопада 2024 р.

Усім статтям буде присвоєно DOI.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За правдивість фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Представлена автором стаття повинна являти собою продукт його власної ідеї. Не допускається плагіат у різних формах. Використання праць інших авторів можливо тільки як посилання, цитата, опис, але не переписування праці, запозичення ідей. При використанні інформації інших праць обов'язкове посилання на автора, його працю, видання, рік, сторінку. Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції. 

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обсяг статті має бути обсягом від 12 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список використаних джерел.

- поля верхні та нижні, ліві і праві – 2,0 см.

- міжрядковий інтервал – 1,5

- шрифт «Times New Roman» – 14

- абзацний відступ – 0,5 см.

- текст вирівнюється по ширині.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: розроблений в 2015 році Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами. Середній обсяг анотації  українською та англійською мовами має бути не менш як 1800 друкованих знаків (кожна).

Перед анотацією англійською мовою необхідно вказати прізвище, ініціали автора та назву статті англійською мовою. 

Приклад оформлення.