Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Албул С. В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Джелілова М. А. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Конопельський В. Я., Собко Г. М. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЩОДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО ТЕРОРИЗМУ ЯК СПОСОБУ ЗАПОБІГАННЯ ЙОГО ВЧИНЕННЯ

Маркєлова В. М. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В РАЗІ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Матвієнко О. В. ЗАПОБІГАННЯ КРАДІЖКАМ В ІСТОРИЧНОМУ ТА ПРАВОВОМУ ВИМІРАХ

Матюшенко О. І., Лігун А. І. КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Мельнікова О. О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Оржинська Е. І., Сеніна В. О. ПРОЦЕС ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕВПІЗНАНИХ ТРУПІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

Поштаренко І. В. ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ ДЛЯ ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Філатов В. В. КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Забзалюк Д. Є. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОВИХ СПОРІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В УМОВАХ НЕОБХІДНОСТІ ДОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ

Коваленко Т. О. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДОСТУПУ АГРОХОЛДИНГІВ ДО ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Оскілко О. О. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА УЧАСТЮ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Бабенко К. П. МІСЦЕ ТА РОЛЬ СУДУ В ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Братель С. Г. РЕАЛІЗАЦІЯ ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Мацелюх І. А., Мусієнко М. А. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ

Моргунов О. А., Музичук О. М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Пацеля Г. А., Поліщук Д. О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Сашуріна О. Ю. ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

Сірко В. С. ВОЛОНТЕРСТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ: ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ

Соцька А. М. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПЛАТНОСТІ СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСОБИ В РАМКАХ СУДОВОГО ВИРІШЕННЯ СПРАВ ПРО ЇЇ ДІЄЗДАТНІСТЬ

Стоянов К. С. ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА МАТИ ЗАХИСНИКА НЕПОВНОЛІТНІМ ПІДОЗРЮВАНИМ, ОБВИНУВАЧЕНИМ З ПРАВОМ МАТИ ПРЕДСТАВНИКА НЕПОВНОЛІТНІМ ПОТЕРПІЛИМ

Титикало Р. С. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧИХ ТА ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО УРЕГУЛЬОВУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Уткіна М. С. ЩОДО ПРИНЦИПІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Ярошак О. Я. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПРАВОПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Казарян І. С. ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Куліков О. П. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ: ЧАС ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Закалик Г. М., Шувар Н. М., Коропатов С. О. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ МЕДІА-ЗАСОБІВ НА ЕМОЦІЙНУ СФЕРУ МОЛОДІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Дробишевська В. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ У ФРАНШИЗІ «СУДНА НІЧ»

Мурадян Г. Р. ІНСТИТУТ ВИПРОБУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Горб В. В. НОВА ВОЄННА КОНТРРОЗВІДКА – РЕФОРМИ НА ЗМІНУ РЕОРГАНІЗАЦІЯМ

Кобко Є. В. ПОРУШЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Шинкар Т. І. ФОРМИ ТА СПОСОБИ ОСКАРЖЕННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ