Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Прохоров К. О. АДМІНІСТРАТИВНІ ДЕЛІКТИ В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

Рогова Є. І. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Таможня О. О. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Танчик О. М. ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Терещук В. В. КОМПЕТЕНЦІЯ СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ СТРУКТУРА

Шум М. С. СТАН КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ АПАРАТУ СУДУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Капустник В. В. НАУКОВИЙ ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМАТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ЗАХОДІВ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Кісенко В. П. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Котова В. В. СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Кудінов С. С. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДОПИТУ ІНОЗЕМЦІВ

Кузнєцов В. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В РАЗІ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ПОВ’ЯЗАНОГО З ПОДОЛАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

Папуша І. О. ПРОБЛЕМА ПРОТИДІЇ ПРОВОКАЦІЇ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Сільницький І. В. ЗБИРАННЯ ТА ПОДАННЯ ДОКАЗІВ ЯК СКЛАДНИК ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Стащак А. Ю. ОБ’ЄКТИВНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОБОТІ ПІДРОЗДІЛІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Тетерятник Г. К. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

Туренко Д. В. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Харітонова М. В. СПЕЦИФІКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ СВІДКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Челпан О. В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ РОЗКРАДАНЬ ВАНТАЖІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Шопіна Ю. О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ МЕДИЧНИМ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ ЯК СПЕЦІАЛЬНИМ СУБ’ЄКТОМ ЗЛОЧИНУ

Шумейко Д. О. ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ ПЕРЕХОВУВАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО З МЕТОЮ УХИЛЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЧИ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Шушулкова В. Д. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МВС УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Юхно О. О. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Іванов Ю. А. СИСТЕМА ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ЯК ФАКТОР СТАБІЛЬНОСТІ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Корінна Н. М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПЛАТИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ АДВОКАТОМ – САМОЗАЙНЯТОЮ ОСОБОЮ, ЯКИЙ ТИМЧАСОВО Є НАЙНЯТИМ ПРАЦІВНИКОМ

Косяченко К. Е. ЗАХОДИ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМАТИКА ПИТАННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗУПИНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ

Кошиков Д. О. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ОКРЕМИМИ ВИЩИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Сарнацький М. А. ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Башта І. І. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Аброськін В. В. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ» 1992 Р.

Грохольський В. Л. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З УДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Гусаров С. М. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ОРГАНІВ, ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Дьорова О. М. РІЗНОВИДИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КОНТЕКСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Князєв С. М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НЕГЛАСНОЇ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Мазур Т. В. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЩОДО ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВИПАДКУ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Марин П. П. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПУБЛІЧНОЮ СЛУЖБОЮ

Сіделковський О. Л. ВІДОМЧІ ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У СИСТЕМІ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Тарасенко Л. Б. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В ПРАЦЯХ М. МІХНОВСЬКОГО

Шарая А. А. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО ПРАВА