Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вдовиченко О. М. ДО ПИТАННЯ ПРЕВЕНЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ШЛЯХОМ ЗМІН У НАВКОЛИШНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ

Головін Д. В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ

Дулгер В. В., Пядишев В. Г. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СФОРМОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У СКЛАДІ ПОЛІЦІЇ ООН

Кудінов С. С., Шинкар Т. І. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ОБМЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКА МІСТИТЬ ОЗНАКИ КОЛАБОРАЦІОНІЗМУ

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Пьохов В. М., Пьохова С. В., Шевчук В. В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І СВІТУ ТА ДЕЯКІ ШЛЯХИ ЇХ РІШЕННЯ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Пишна А. Г., Любчик В. Б. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Жовтан Ю. В. ПРАВО НА ДОСТУП ДО МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК СТАНДАРТ НАЛЕЖНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Марченко О. А. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ У ФОРМІ ДІЗНАННЯ: ДЕЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Меркулова В. О., Домброван Н. В. ОСОБЛИВОСТІ ДОКТРИНАЛЬНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО СТАНУ СЛІДЧОГО ЯК ОДНІЄЇ ІЗ СТОРІН КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Погребна К. Ф. ЩОДО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Бабенко А. М., Борисова О. О., Суханова Д. С., Шаповалова І. О. ЮРИДИЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВО

Гаврилець О. Б. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Забзалюк Д. Є. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КАНОНІЧНОГО ПРАВА В Х–ХІ СТОЛІТТІ

Конопельський В. Я., Агапова К. В. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НЕФОРМАЛЬНИХ МОЛОДІЖНИХ УГРУПОВАНЬ В УКРАЇНІ

Ярмакі В. Х. ЩОДО ДЕФІНІЦІЇ «ІСТОРИЧНІ ВОДИ» В МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ