Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Андрусів Л. М. ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ: ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Веркалець І. Д. ЮРИДИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА У КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ

Волошина М. О., Шендрик В. В. СУЧАСНІ СПОСОБИ ОПЕРАТИВНОГО ПОШУКУ ПЕРВИННОЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Ганьба О. Б. ОСНОВНІ СУЧАСНІ ПРАКТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕВОЛЮЦІЇ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Гуйван П. Д. ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Даниленко А. О. ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Єрмак В. В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВАиВ ЧАСТИНІ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Єрмаков Ю. В. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІГРАЦІЇ

Желтобрюх І. Л. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СТОРІН ТА ЇХ ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Конєв І. Є. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Панова Н. С. ПРАВОВИЙ СТАТУС КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ВИЩОГО КОРПУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 50

Пацкан В. В. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ВИЩОГО ОРГАНУ АУДИТУ УКРАЇНИ В МЕЖАХ ЄВРОСАІ

Прасюк В. М. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Росоляк О. Б. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Суперсон О. О. ЮРИДИКО-ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВИХ АКТІВ

Талалай Д. В., Щербина Л. І. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Юрах В. М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: АКТИ ДОПОМІЖНОГО ХАРАКТЕРУ Й ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Будяченко О. М. ЩОДО КВАЛІФІКАЦІЇ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ ЛІСУ

Гритенко О. А. ПРОЦЕС ВИПРАВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОГРЕСИВНОЇ СИСТЕМИ: ДЕЯКІ ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ

Давидович І. І., Задоя К. П. ПРОБЛЕМИ ПРИВЕДЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ВІДПОВІДНІСТЬ ІЗ ВИМОГАМИ СТАМБУЛЬСЬКОЇ ТА ЛАНСАРОТСЬКОЇ КОНВЕНЦІЙ

Дідківська Г. В. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Довбань І. М. ЗЛОЧИННІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ЦІЛІСНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ФЕНОМЕН

Доценко О. С. ОРГАНИ ЗМІШАНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Кадегроб А. І. РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Колесник С. П. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У РАЗІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Коруц У. З. ПОНЯТТЯ ПРОПАГАНДИ ВІЙНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Купрієнко В. М. ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНОГО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

Ларкін М. О. СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЧЛЕНАМИ МОЛОДІЖНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП (ОБ’ЄДНАНЬ)

Манжос Н. В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Остроглядов О. І. ВІКТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ: УРБАНІСТИЧНИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Сікан О. М. АКСІОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СІМ’Ї

Федчун Н. О. ПРАВОВА Й СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗЛОЧИНІВ

Шпарага М. Ю. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НАРКОЗАЛЕЖНИХ НА ЛІКУВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Щирська В. С. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ПІДРОБЛЕННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ЗЛОЧИНІВ

РЕЦЕНЗІЇ

Кваша О. О. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ СОБКО ГАННИ МИКОЛАЇВНИ «ПСИХІЧНЕ НАСИЛЬСТВО: КРИМІНОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ»